Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
Katedra za opštu elektrotehniku

 

MOLIMO STUDENTE DA NA
ISPITE IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE NOSE SVOJ INDEKS I LIČNU KARTU

USMENA PROVERA IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE 1 I 2 DRŽAĆE SE I U NAREDNIM ISPITNIM ROKOVIMA

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 1, 2

PRAKTIKUM IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE 1

PRAKTIKUM IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE 2

LABORATORIJSKE VEŽBE IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE