Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
Katedra za opštu elektrotehniku

 

LABORATORIJSKE VEŽBE IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE

PRELMINARNE OCENE ISPITA I POENI NA KOLOKVIJUMIMA

 

Ispit iz LABOET-a, 8. septembar 2017.