Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
Katedra za opštu elektrotehniku

 

LABORATORIJSKE VEŽBE IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE

PRELMINARNE OCENE ISPITA I POENI NA KOLOKVIJUMIMA

 

Ispit iz LABOET-a, 30. jun 2018. Uvid: 2. jul 2018. od 18:00 do 18:30 u 95a.