Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
Katedra za opštu elektrotehniku

 

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 1, 2

PRELMINARNI REZULTATI ISPITA I POENI NA KOLOKVIJUMIMA

 

Ispit iz OET 1, grupa P1
Ispit iz OET 1, grupa P2
Ispit iz OET 1, grupa P3

Ispit iz OET 1, grupa P1, stara akreditacija
Ispit iz OET 1, grupa P2, stara akreditacija
Ispit iz OET 1, grupa P3, stara akreditacija


Ispit iz OET 2, grupa P1
Ispit iz OET 2, grupa P2
Ispit iz OET 2, grupa P3

Ispit iz OET 2, grupa P1, stara akreditacija
Ispit iz OET 2, grupa P2, stara akreditacija
Ispit iz OET 2, grupa P3, stara akreditacija


Kolokvijum iz OET1

Kolokvijum iz OET2