Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
Katedra za opštu elektrotehniku

 

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 1, NASTAVA NA DALJINU

 

Sva obaveštenja o nastavi na daljinu iz Osnova elektrotehnike 1 biće na ovoj strani sajta.

Udžbenici i zbirke (u papirnom i elektronskom obliku) mogu se nabaviti preko skriptarnice Fakulteta (https://www.akademska-misao.rs).

Studenti će moći da prate predavanja i vežbe korišćenjem MS Teams platforme u terminima prema rasporedu.
Naziv tima: 19E071OE1.
Link za pristup timu: 19E071OE1 - Osnovi elektrotehnike 1

Nadoknada časova, koji su usled tehničkih razloga otkazani u ponedeljak za grupu P2, biće održana u subotu, 24.10.2020. u 10h , pomoću MS Teams platforme.

Nadoknada vežbi za grupe V3 i V4 biće održana u subotu 26.12.2020. od 8-11h , pomoću MS Teams platforme, umesto termina 11.01.2021.