Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
Katedra za opštu elektrotehniku

 

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 2, NASTAVA NA DALJINU

 

Sva obaveštenja o nastavi na daljinu iz Osnova elektrotehnike 2 biće na ovoj strani sajta.

Molimo da ne šaljete zahteve za dodavanje na listu 13e071oe2@lists.etf.rs ili promenu adrese jer ta lista nece biti aktivna.

Udžbenici i zbirke (u papirnom i elektronskom obliku) mogu se nabaviti preko skriptarnice Fakulteta (https://www.akademska-misao.rs/#/).

Obaveštenje u vezi sa nadoknadom vežbi iz prvog ciklusa u okviru predmeta Laboratorijske vežbe iz Osnova elektrotehnike je na adresi http://oet.etf.rs/LABOET/LabOET_2019_20_Nadoknade_I.pdf.

Obaveštenje o izmeni strukture poena na predmetu Laboratorijske vežbe iz Osnova elektrotehnike je na adresi http://oet.etf.rs/LABOET/Ispit_iz_Laboratorijskih_vezbi_iz_Osnova_elektrotehnike.pdf.Predavanja i vežbe iz Osnova elektrotehnike 2 u prolećnom semestru školske 2019/20. godine završeni su 14. maja, a grupne konsultacije 15. maja.

Pitanja se mogu poslati mejlom na jednu od adresa:

• dr Antonije Đorđević, edjordja@etf.rs
• dr Milan Ilić, milanilic@etf.rs
• dr Dragan Olćan, olcan@etf.rs
• dr Slobodan Savić, ssavic@etf.rs
• dr Aleksandra Krneta, krneta@etf.rs
• Jelena Dinkić, jdinkic@etf.rs
• Jovana Petrović, jovanap@etf.rs
• Darko Ninković, darko@etf.rs

 

OET2, nastava na daljinu, predavanja, 16-20. mart i histerezis
OET2, nastava na daljinu, vežbe, 16-20. mart

OET2, nastava na daljinu, predavanja, 23. mart, primer sa slike 4.24 i animacije: obrtni vektor i sabiranje fazora
OET2, nastava na daljinu, vežbe, 23. i 24. mart

OET2, nastava na daljinu, predavanja, 30. mart
OET2, nastava na daljinu, vežbe, 30. mart i 1. april

OET2, nastava na daljinu, predavanja, 6. april i animacija p(t)
OET2, nastava na daljinu, vežbe, 7. i 8. april

OET2, nastava na daljinu, predavanja, 13. april
OET2, nastava na daljinu, vežbe, 14. i 15. april

OET2, nastava na daljinu, vežbe, 21. i 22. april

OET2, nastava na daljinu, predavanja, 27. april, primer sa slike 4.98, primer sa slike 4.100 i animacije: obrtno magnetsko polje (a) dvofazno i (b) trofazno
OET2, nastava na daljinu, vežbe, 28. i 29. april

OET2, nastava na daljinu, predavanja, 4. maj i animacija uključenje kalema
OET2, nastava na daljinu, vežbe, 5. i 6. maj

OET2, nastava na daljinu, vežbe, 11. maj
OET2, nastava na daljinu, vežbe, 14. maj