Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
Katedra za opštu elektrotehniku

 

PRAKTIKUM IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE 1, NASTAVA NA DALJINU

 

Studenti će moći da prate predavanja i vežbe korišćenjem MS Teams platforme u terminima prema rasporedu.
Naziv tima: 13071PE1 - Praktikum iz Osnova elektrotehnike 1.
Link za pristup timu: 13071PE1 - Praktikum iz Osnova elektrotehnike 1

POET1, domaci #4
POET1, domaci #3
POET1, domaci #2
POET1, domaci #1